Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:14 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 21.1°
Sáng/Tối
21.2/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 21°
Sáng/Tối
21.3/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 22.1°
Sáng/Tối
21.3/ 24.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 21.8°
Sáng/Tối
22.1/ 22.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 21.3°
Sáng/Tối
22.4/ 22.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.1/ 21.1°
Sáng/Tối
21.6/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.6/ 21.9°
Sáng/Tối
21.2/ 22.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 22.7°
Sáng/Tối
22.7/ 24°
Áp suất

999 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 22.4°
Sáng/Tối
23.9/ 23.2°
Áp suất

998 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.3/ 21.1°
Sáng/Tối
21.3/ 21.7°
Áp suất

998 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 23.4°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

995 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 23.9°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

997 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 25.2°
Áp suất

998 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 23.4°
Sáng/Tối
23.6/ 23.7°
Áp suất

999 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 23.5°
Sáng/Tối
23.1/ 23.2°
Áp suất

998 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 21.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Thấp/Cao

20.1°/29.9°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

20.9 °C

Chỉ số UV

0