Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:32 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mưa nhẹ
Huyện Nguyên Bình
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0