Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:44 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
12/ 11.1°
Sáng/Tối
9.7/ 11.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.8/ 12.7°
Sáng/Tối
11.4/ 12.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.6/ 13.5°
Sáng/Tối
13.9/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.4/ 11.7°
Sáng/Tối
12.6/ 11.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.6/ 14.9°
Sáng/Tối
13/ 14.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.8/ 13.8°
Sáng/Tối
15.1/ 14.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 8.1°
Sáng/Tối
10.8/ 8.4°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.5/
Sáng/Tối
7.7/ 8.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.2/ 11.8°
Sáng/Tối
8.1/ 11.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.6/ 15.3°
Sáng/Tối
12.7/ 16.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.2/ 18.6°
Sáng/Tối
16.6/ 20.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23.6/ 18.5°
Sáng/Tối
17.3/ 19.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18.2°
Sáng/Tối
18.9/ 19.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
20.5/ 18.9°
Sáng/Tối
15.1/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 15.7°
Sáng/Tối
16.2/ 16.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 9.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 9.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:57
Thấp/Cao

9.6°/13.4°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

2.9 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

9.4 °C

Chỉ số UV

0