Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:45 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mây cụm
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

1.95