Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:45 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1012 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 11°
Sáng/Tối
15/ 12°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1011 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1016 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
7/
Áp suất

1018 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
7/
Áp suất

1014 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1011 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Nguyên Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 11°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:36
Thấp/Cao

11°/14°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0.59