Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:40 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

997 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

997 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

999 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Huyện Nguyên Bình
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

2.77