Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:21 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
26.8/ 21°
Sáng/Tối
20.3/ 24.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20.5°
Sáng/Tối
19.6/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 21.9°
Sáng/Tối
19.6/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 22.2°
Sáng/Tối
20.5/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 21.1°
Sáng/Tối
21.2/ 22.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 21.8°
Sáng/Tối
20.2/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.9/ 22.5°
Sáng/Tối
21.2/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.4/ 18.4°
Sáng/Tối
21.8/ 19.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21.6/ 19.8°
Sáng/Tối
17.7/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.9/ 21.6°
Sáng/Tối
20.4/ 25.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 20.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Thấp/Cao

19°/28.1°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.05