Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:53 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 11°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
10/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:15
Mưa nhẹ
Huyện Nguyên Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:12
Thấp/Cao

13°/20°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0.26