Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 00:26 | 19/08/2022
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Huyện Nguyên Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 22°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0