Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:19 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
9/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
12/
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/
Sáng/Tối
9/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
9/ 14°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 10°
Sáng/Tối
10/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:14
Nhiều mây
Huyện Nguyên Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 11°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Thấp/Cao

11°/15°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0