Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:27 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:43
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:40
Thấp/Cao

21°/33°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

2.61