Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:08 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 25.7°
Sáng/Tối
26.7/ 29.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 24.9°
Sáng/Tối
25.2/ 26.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 22.2°
Sáng/Tối
22.9/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 23.2°
Sáng/Tối
22.7/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.7°
Sáng/Tối
23/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 27.2°
Sáng/Tối
26.5/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 27°
Sáng/Tối
27.3/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 26.2°
Sáng/Tối
27.4/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25.9°
Sáng/Tối
26.8/ 29.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 25.2°
Sáng/Tối
26.3/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 25.3°
Sáng/Tối
26.7/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27°
Sáng/Tối
26.2/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.5°
Sáng/Tối
26.6/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.6°
Sáng/Tối
26.7/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.1°
Sáng/Tối
26.9/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 24.5°
Sáng/Tối
25.3/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 24.1°
Sáng/Tối
26/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 25.6°
Sáng/Tối
26.3/ 27.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 22.5°
Sáng/Tối
25.5/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mây cụm
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây rải rác 28.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 30.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Thấp/Cao

21.6°/37.4°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.09 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

1.35