Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:47 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:39
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7.63 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0