Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:10 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 25.5°
Sáng/Tối
22.2/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 24.1°
Sáng/Tối
23.4/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 24.6°
Sáng/Tối
23.4/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25.2/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 22.2°
Sáng/Tối
25.2/ 24.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 23.4°
Sáng/Tối
22.7/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 23.5°
Sáng/Tối
22.6/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.4/ 23.1°
Sáng/Tối
23.2/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Thấp/Cao

23.8°/33.5°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0