Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:46 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Mưa vừa
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:06
Thấp/Cao

21°/35°

Độ ẩm

35%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0