Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:01 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

998 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Huyện Hoà An
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.3 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

9.06