Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:19 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
16/ 13°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
11/ 10°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Hoà An
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:35
Thấp/Cao

15°/24°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

9.07 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0