Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:37 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.67 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

6.2