Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:55 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa nhẹ
Huyện Hoà An
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0