Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:03 | 24/07/2024
Thấp/Cao
25.2/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.5/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33.9/ 33.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36.8/ 36°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36/ 35.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

993 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.8/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Thấp/Cao

25.6°/36.7°

Độ ẩm

98%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0