Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:15 | 06/02/2023
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
0.36 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
0.34 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
0.25 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
0.21 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
0.14 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
0.21 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
0.42 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
0.5 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

1.06 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

1.06