Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:06 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 25.7°
Sáng/Tối
25.1/ 27.9°
Áp suất

999 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa vừa

13:00

28.3°C / 35.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
2.61 km/giờ

16:00

28°C / 35.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
3.28 km/giờ

19:00

28°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.22 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.99 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa vừa

01:00

25.2°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.86 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.41 km/giờ

07:00

26.8°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.05 km/giờ

10:00

27.3°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.43 km/giờ

13:00

30.7°C / 37°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
1.87 km/giờ

16:00

29.4°C / 36.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
1.76 km/giờ

19:00

26.1°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.92 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.29 km/giờ
Ngày/Đêm
35.1/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 30.3°
Áp suất

995 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ

01:00

25.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.46 km/giờ

04:00

24.5°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.56 km/giờ

07:00

27.5°C / 27.3°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.09 km/giờ

10:00

32.7°C / 39.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.68 km/giờ

13:00

37°C / 43.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
49%
2.71 km/giờ

16:00

35.6°C / 42.2°C
Mây cụm Mây cụm
56%
2.78 km/giờ

19:00

29°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.58 km/giờ

22:00

27.6°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.47 km/giờ
Ngày/Đêm
36/ 27.3°
Sáng/Tối
28.1/ 28.7°
Áp suất

995 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ

01:00

26.4°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.84 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.26 km/giờ

07:00

28.9°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.03 km/giờ

10:00

35.3°C / 42.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
0.07 km/giờ

13:00

36.8°C / 43.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
1.68 km/giờ

16:00

30.7°C / 37.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.41 km/giờ

19:00

28.5°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.35 km/giờ

22:00

27.6°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.87 km/giờ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.3°
Sáng/Tối
28.8/ 27.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa

01:00

27.1°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.8 km/giờ

04:00

26.6°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.11 km/giờ

07:00

28.2°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.4 km/giờ

10:00

31.7°C / 38.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
0.32 km/giờ

13:00

32.5°C / 39.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.16 km/giờ

16:00

27.9°C / 33.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.56 km/giờ

19:00

27.9°C / 30.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.59 km/giờ

22:00

26.9°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.28 km/giờ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.1°
Sáng/Tối
27.3/ 27.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa

01:00

26°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.96 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.03 km/giờ

07:00

28°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.81 km/giờ

10:00

31.3°C / 38.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.8 km/giờ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 29.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Thấp/Cao

25°/32.2°

Độ ẩm

87%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

7.98 km

Gió

2.26 km/giờ

Điểm ngưng

27.2 °C

Chỉ số UV

8.39