Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:11 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
23.2/ 22.1°
Sáng/Tối
22.2/ 22.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:11
Nhiều mây

07:00

22.2°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.45 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.85 km/giờ

13:00

23.1°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.32 km/giờ

16:00

23.1°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.32 km/giờ

19:00

22.2°C / 23.2°C
Mây cụm Mây cụm
99%
1.1 km/giờ

22:00

22.6°C / 23.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.77 km/giờ
Ngày/Đêm
23.8/ 21.7°
Sáng/Tối
22.6/ 22.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:11
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.83 km/giờ

04:00

22.3°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.95 km/giờ

07:00

22.9°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.06 km/giờ

10:00

24.8°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.04 km/giờ

13:00

23.8°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.15 km/giờ

16:00

23.4°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.38 km/giờ

19:00

22.3°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.72 km/giờ

22:00

21.4°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.65 km/giờ
Ngày/Đêm
22.9/ 22.7°
Sáng/Tối
19.6/ 23.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:12
Nhiều mây

01:00

20.3°C / 21.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.56 km/giờ

04:00

19.1°C / 20.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.5 km/giờ

07:00

20°C / 20.9°C
Mây cụm Mây cụm
98%
1.45 km/giờ

10:00

21.7°C / 22.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.94 km/giờ

13:00

23°C / 23.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.19 km/giờ

16:00

24.9°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.19 km/giờ

19:00

22.6°C / 22.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.99 km/giờ

22:00

22.9°C / 22.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.69 km/giờ
Ngày/Đêm
23.5/ 21°
Sáng/Tối
19.4/ 24.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:12
Mưa nhẹ

01:00

21.5°C / 22.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.68 km/giờ

04:00

19.5°C / 20.7°C
Mây thưa Mây thưa
98%
1.34 km/giờ

07:00

20.8°C / 21.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
0.96 km/giờ

10:00

23.2°C / 23.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.87 km/giờ

13:00

25.9°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.01 km/giờ

16:00

24.6°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.54 km/giờ

19:00

22.6°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.66 km/giờ

22:00

21.3°C / 21.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
1.02 km/giờ
Ngày/Đêm
24.5/ 22.9°
Sáng/Tối
19.1/ 25.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:12
Mưa nhẹ

01:00

20.4°C / 20.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
0.46 km/giờ

04:00

19.1°C / 20.9°C
Mây thưa Mây thưa
98%
0.57 km/giờ

07:00

21°C / 21.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
0.27 km/giờ

10:00

24.8°C / 25.9°C
Mây cụm Mây cụm
79%
1.7 km/giờ

13:00

26°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.67 km/giờ

16:00

25.1°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
79%
2.68 km/giờ

19:00

22.3°C / 22.7°C
Mây cụm Mây cụm
95%
1 km/giờ

22:00

22.7°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
94%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 12.4°
Sáng/Tối
21.1/ 14.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:13
Mưa vừa

01:00

22.8°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.77 km/giờ

04:00

21.7°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.11 km/giờ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:11
Thấp/Cao

20°/24.1°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

0