Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:42 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 13°
Sáng/Tối
8/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 10°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:41
Thấp/Cao

8°/24°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

-1 °C

Chỉ số UV

0