Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:08 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.1 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.85