Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:37 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
31.5/ 27.1°
Sáng/Tối
25.3/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 25.1°
Sáng/Tối
26.2/ 26.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.7/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 27.5°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:40
Thấp/Cao

25.4°/32.9°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

0