Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:04 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
23/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:30
Mây cụm
Huyện Hoà An
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 32°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.26 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

6.43

Tin tức thời tiết