Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:15 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:09
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1025 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:09
Ít mây
Ngày/Đêm
19/ 12°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:09
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
11/ 21°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:09
Ít mây
Ngày/Đêm
19/ 12°
Sáng/Tối
11/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:09
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
11/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:10
Ít mây
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
12/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:10
Bầu trời quang đãng
Huyện Hoà An
Đã cập nhật 60 phút trước
Mây rải rác 14°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:09
Thấp/Cao

13°/25°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0