Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:49 | 30/03/2023
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Nhiều mây

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.99 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.33 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.28 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.2 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.33 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mây cụm Mây cụm
84%
1.52 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Mây cụm Mây cụm
87%
0.94 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.69 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.03 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.33 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.41 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.11 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.32 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.26 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.7 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.18 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.18 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.99 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.67 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.22 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.27 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.29 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.36 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.77 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.55 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.7 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.02 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.62 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.48 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.3 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.64 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0