Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:08 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Mây thưa

19:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
80%
0.99 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
82%
0.86 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa vừa

01:00

21°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
81%
0.65 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.67 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.73 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.58 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.8 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.9 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.55 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.17 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mưa vừa

01:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.23 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.59 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.02 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.57 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.51 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.57 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.59 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.03 km/giờ

04:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.13 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.92 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.93 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.03 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.13 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.91 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.56 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.43 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.46 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.52 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.4 km/giờ

13:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.63 km/giờ

16:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.64 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.75 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.46 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Mưa vừa

01:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.38 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.48 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.75 km/giờ

10:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.53 km/giờ

13:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.86 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.65 km/giờ
Huyện Bảo Lâm
Đã cập nhật 28 phút trước
Ít mây 22°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Thấp/Cao

19°/22°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0