Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:31 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa nhẹ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.39 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.84 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.8 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.15 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.27 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.11 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.36 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.42 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.8 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.43 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.15 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.5 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.48 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa vừa

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.35 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.34 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.48 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.13 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
1.33 km/giờ

16:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.86 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.83 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mây thưa Mây thưa
92%
1 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mây rải rác

01:00

21°C / 21°C
Mây thưa Mây thưa
96%
0.59 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
0.25 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
0.36 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Mây rải rác Mây rải rác
69%
1.33 km/giờ

13:00

29°C / 30°C
Mây thưa Mây thưa
57%
1.89 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Mây cụm Mây cụm
75%
1 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.05 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mây thưa Mây thưa
89%
0.91 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mây thưa Mây thưa
93%
0.58 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mây thưa Mây thưa
96%
0.44 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
91%
0.36 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.94 km/giờ

13:00

29°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.38 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.16 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.91 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
91%
1.3 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
96%
1 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.35 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.53 km/giờ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

1.49