Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:17 | 20/04/2024
Thấp/Cao
21.5/ 21.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
20.3/ 20.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.9/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.7/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.1/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
30.9/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.6/ 21.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.4/ 21.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Thấp/Cao

19.3°/33.4°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

18.2 °C

Chỉ số UV

6.99