Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:58 | 29/01/2023
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:43
Thấp/Cao

6°/20°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

1 °C

Chỉ số UV

0