Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:00 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
24.7/ 22.8°
Sáng/Tối
23/ 26.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.8°
Sáng/Tối
22.6/ 29°
Áp suất

996 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 25.6°
Sáng/Tối
22.6/ 28.4°
Áp suất

996 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 26.2°
Áp suất

999 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 23.8°
Sáng/Tối
24.1/ 23.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 22.7°
Sáng/Tối
23.5/ 22°
Áp suất

998 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22.3°
Sáng/Tối
22.2/ 22.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 22.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Thấp/Cao

21.4°/33.2°

Độ ẩm

96%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0