Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:17 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
19/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/ 11°
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 14°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
14/ 12°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Mưa nhẹ
Huyện Bảo Lâm
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:12
Thấp/Cao

13°/25°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

1.09