Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:49 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Thấp/Cao

20°/34°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

4.52