Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:15 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 23.4°
Sáng/Tối
23.2/ 29.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
23.9/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 21.6°
Sáng/Tối
22.9/ 25.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 20.3°
Sáng/Tối
20.8/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21.3°
Sáng/Tối
19.5/ 22.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 22.6°
Sáng/Tối
21.4/ 25.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 23.5°
Sáng/Tối
22.3/ 27.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 24.9°
Sáng/Tối
23.2/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 23.5°
Sáng/Tối
24.7/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23.5°
Sáng/Tối
24.1/ 27.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 22.9°
Sáng/Tối
23.8/ 26.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 21.1°
Sáng/Tối
21.1/ 24.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 22.6°
Sáng/Tối
22.5/ 26.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 23.1°
Sáng/Tối
23.1/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 23.6°
Sáng/Tối
24/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 22.6°
Sáng/Tối
23.4/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 23.5°
Sáng/Tối
23.6/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.5/ 27.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 23.3°
Sáng/Tối
23.8/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 22.9°
Sáng/Tối
23.7/ 23.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 22.1°
Sáng/Tối
22.7/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 23.8°
Sáng/Tối
22.3/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 23.9°
Sáng/Tối
23.3/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 23.4°
Sáng/Tối
23.4/ 25.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 22.9°
Sáng/Tối
23.4/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 22.6°
Sáng/Tối
22.6/ 24.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.2/ 22.7°
Sáng/Tối
22.4/ 22.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 23.2°
Sáng/Tối
22.3/ 24.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 22.8°
Sáng/Tối
23.7/ 25.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 19.8°
Sáng/Tối
22.6/ 23.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa nhẹ 22.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Thấp/Cao

19.8°/34.1°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

20.3 °C

Chỉ số UV

0.47