Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:04 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
14.5/ 14.5°
Sáng/Tối
13.4/ 14.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.3/ 15.6°
Sáng/Tối
13.6/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.5/ 16.4°
Sáng/Tối
15.4/ 16.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.1/ 14°
Sáng/Tối
15/ 14.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.3/ 16.2°
Sáng/Tối
14.9/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 16.3°
Sáng/Tối
16.1/ 17.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.7/ 10.8°
Sáng/Tối
13.5/ 10.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.4/ 10.4°
Sáng/Tối
9.2/ 11.4°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.3/ 12.6°
Sáng/Tối
10.4/ 13.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.5/ 16.5°
Sáng/Tối
13.9/ 18.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.2/ 19.9°
Sáng/Tối
17.3/ 21.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.2/ 19.9°
Sáng/Tối
17.4/ 20.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.8/ 19.3°
Sáng/Tối
18/ 21.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.3/ 19.9°
Sáng/Tối
19.5/ 20.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 19.7°
Sáng/Tối
19.8/ 20.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 13.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:58
Thấp/Cao

13.4°/15.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

12.9 °C

Chỉ số UV

0