Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:24 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:33
Mưa vừa
Huyện Bảo Lâm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.34 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

1.4

Tin tức thời tiết