Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:06 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:13
Mưa nhẹ
Huyện Bảo Lâm
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 22°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

2.92