Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:45 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
21/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
18/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Thấp/Cao

18°/28°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.2 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0