Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:36 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
24.8/ 22.1°
Sáng/Tối
22.4/ 26.2°
Áp suất

999 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 24.4°
Sáng/Tối
22/ 28.5°
Áp suất

996 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 25.5°
Sáng/Tối
22/ 28.9°
Áp suất

996 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 26.7°
Áp suất

999 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 23.6°
Sáng/Tối
24.6/ 23.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 22.5°
Sáng/Tối
23/ 22.1°
Áp suất

998 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22.9/ 22.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23.5°
Sáng/Tối
22.9/ 23.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 23.2°
Sáng/Tối
22.5/ 23.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 22.3°
Sáng/Tối
22.7/ 22.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 22.3°
Sáng/Tối
22.4/ 22.4°
Áp suất

998 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.7/ 22.8°
Sáng/Tối
23.8/ 23.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 23.1°
Sáng/Tối
23.1/ 24.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.6/ 25.3°
Áp suất

997 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 27.4°
Áp suất

996 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 23.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Thấp/Cao

21.6°/33.6°

Độ ẩm

95%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0