Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:27 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
19/ 10°
Sáng/Tối
5/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:44
Bầu trời quang đãng

19:00

17°C / 16°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
44%
1.21 km/giờ

22:00

13°C / 12°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
58%
0.88 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
7/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:45
Bầu trời quang đãng

01:00

9°C / 9°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
72%
0.59 km/giờ

04:00

8°C / 8°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
77%
0.22 km/giờ

07:00

7°C / 7°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
82%
0.17 km/giờ

10:00

17°C / 16°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
50%
0.88 km/giờ

13:00

22°C / 21°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
42%
1.21 km/giờ

16:00

22°C / 21°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
45%
1.31 km/giờ

19:00

15°C / 14°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
75%
1.31 km/giờ

22:00

12°C / 12°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
93%
1.17 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:45
Nhiều mây

01:00

12°C / 11°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
95%
0.42 km/giờ

04:00

13°C / 13°C
Mây cụm Mây cụm
90%
0.19 km/giờ

07:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.44 km/giờ

10:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.84 km/giờ

13:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.07 km/giờ

16:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.16 km/giờ

19:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.48 km/giờ

22:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.36 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:46
Mưa nhẹ

01:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.18 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.3 km/giờ

07:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.43 km/giờ

10:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.35 km/giờ

13:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.6 km/giờ

16:00

16°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.04 km/giờ

19:00

15°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.62 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.73 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 20°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:44
Thấp/Cao

7°/23°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

4 °C

Chỉ số UV

1.02