Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:13 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
27.6/ 21.9°
Sáng/Tối
21.7/ 25.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 22°
Sáng/Tối
19.8/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 22.8°
Sáng/Tối
20.1/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 22.4°
Sáng/Tối
21.7/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 21.5°
Sáng/Tối
22.6/ 22.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 22.9°
Sáng/Tối
21.4/ 25.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23.4°
Sáng/Tối
22.3/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.8/ 19.8°
Sáng/Tối
22.3/ 20.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.2/ 21.2°
Sáng/Tối
18.4/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22.3°
Sáng/Tối
21.2/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Nhiều mây
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 21.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Thấp/Cao

19.2°/31°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.52 km/giờ

Điểm ngưng

18.2 °C

Chỉ số UV

0