Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:40 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
20/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:33
Mây cụm
Huyện Bảo Lâm
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

8.92

Tin tức thời tiết