Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:50 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:36
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 3 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Thấp/Cao

18°/29°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

1.65