Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:48 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

9.35 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0