Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:19 | 24/05/2024
Nhiều mây 33.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 38.2°.

Thấp/Cao
27.1°/35.3°
Độ ẩm
59%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.14 km/giờ
Điểm ngưng
24.1 °C
Chỉ số UV
0.3

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
814.44
NH3
7.41
NO
0.71
NO2
16.97
O3
44.7
PM10
28.39
PM25
25.49
SO2
9.42

Thời tiết Huyện Châu Phú - An Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Phú - An Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Châu Phú - An Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Châu Phú - An Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Phú - An Giang những ngày tới