Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:02 | 15/06/2024
Mây cụm 28.7°

Mây cụm

Cảm giác như 32.8°.

Thấp/Cao
27.8°/35.8°
Độ ẩm
78%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.65 km/giờ
Điểm ngưng
24.3 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
427.25
NH3
7.35
NO
0.04
NO2
7.8
O3
15.02
PM10
9.74
PM25
6.25
SO2
2

Thời tiết Xã Thạnh Mỹ Tây - Huyện Châu Phú theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thạnh Mỹ Tây - Huyện Châu Phú trong 12h tới

Thời tiết Xã Thạnh Mỹ Tây - Huyện Châu Phú những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Thạnh Mỹ Tây - Huyện Châu Phú những ngày tới

Lượng mưa Xã Thạnh Mỹ Tây - Huyện Châu Phú những ngày tới