Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:20 | 23/07/2024
Nhiều mây 29.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 33.3°.

Thấp/Cao
25.3°/32.5°
Độ ẩm
75%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.48 km/giờ
Điểm ngưng
24.2 °C
Chỉ số UV
3.77

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
243.66
NH3
0.59
NO
0.04
NO2
0.76
O3
36.48
PM10
1.5
PM25
0.87
SO2
0.18

Thời tiết Huyện An Phú - An Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Phú - An Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện An Phú - An Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện An Phú - An Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện An Phú - An Giang những ngày tới