Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:40 | 15/06/2024
Nhiều mây 30.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Thấp/Cao
26°/36°
Độ ẩm
67%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.43 km/giờ
Điểm ngưng
24.6 °C
Chỉ số UV
2.46

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
500.68
NH3
7.6
NO
2.85
NO2
5.14
O3
14.13
PM10
12.76
PM25
8.78
SO2
1.54

Thời tiết Huyện Tri Tôn - An Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tri Tôn - An Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tri Tôn - An Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tri Tôn - An Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tri Tôn - An Giang những ngày tới