Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:19 | 24/05/2024
Nhiều mây 32.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 38.7°.

Thấp/Cao
27.9°/35.4°
Độ ẩm
61%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.22 km/giờ
Điểm ngưng
24.3 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
707.63
NH3
3.64
NO
0.01
NO2
6.43
O3
51.5
PM10
18.47
PM25
16.14
SO2
2.35

Thời tiết Thị xã Tân Châu - An Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Tân Châu - An Giang trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Tân Châu - An Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị xã Tân Châu - An Giang những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Tân Châu - An Giang những ngày tới