Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:52 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29/ 25.1°
Sáng/Tối
25.7/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.4°
Sáng/Tối
24.7/ 31.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.5°
Sáng/Tối
24.5/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 31.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Thấp/Cao

24.6°/32.3°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.11 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

3.15