Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:09 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.4/ 28.4°
Sáng/Tối
26.9/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29.6°
Sáng/Tối
27.8/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.1°
Sáng/Tối
27.9/ 33.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.6°
Sáng/Tối
28.6/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.1°
Sáng/Tối
27.2/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 23.2°
Sáng/Tối
25/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 29.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Thấp/Cao

27.8°/36.6°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.09 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0