Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:48 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
24.2/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.9°
Sáng/Tối
24.4/ 31.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.4°
Sáng/Tối
24.3/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.2/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 32.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.3°
Sáng/Tối
24.3/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.9°
Sáng/Tối
23.4/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.4°
Sáng/Tối
23.6/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.8°
Sáng/Tối
22.4/ 29.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Thấp/Cao

24.9°/32.9°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.52 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

1.28