Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:11 | 15/06/2024
Mây cụm 28.6°

Mây cụm

Cảm giác như 32.7°.

Thấp/Cao
27.6°/35.1°
Độ ẩm
76%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.86 km/giờ
Điểm ngưng
24 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
423.91
NH3
7.92
NO
0.03
NO2
7.71
O3
16.09
PM10
9.27
PM25
5.95
SO2
2.06

Thời tiết Xã Bình Mỹ - Huyện Châu Phú theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bình Mỹ - Huyện Châu Phú trong 12h tới

Thời tiết Xã Bình Mỹ - Huyện Châu Phú những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Bình Mỹ - Huyện Châu Phú những ngày tới

Lượng mưa Xã Bình Mỹ - Huyện Châu Phú những ngày tới