Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:24 | 15/06/2024
Mây cụm 29.6°

Mây cụm

Cảm giác như 33.8°.

Thấp/Cao
27.2°/35.2°
Độ ẩm
74%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.59 km/giờ
Điểm ngưng
24.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
403.88
NH3
8.04
NO
0.02
NO2
7.28
O3
17.35
PM10
8.07
PM25
5.19
SO2
2

Thời tiết Xã Vĩnh Thạnh Trung - Huyện Châu Phú theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Vĩnh Thạnh Trung - Huyện Châu Phú trong 12h tới

Thời tiết Xã Vĩnh Thạnh Trung - Huyện Châu Phú những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Vĩnh Thạnh Trung - Huyện Châu Phú những ngày tới

Lượng mưa Xã Vĩnh Thạnh Trung - Huyện Châu Phú những ngày tới