Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:25 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 28.7°
Sáng/Tối
29.6/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.6°
Sáng/Tối
29.7/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 28.5°
Sáng/Tối
29.5/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27°
Sáng/Tối
29.9/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.1°
Sáng/Tối
28.9/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28°
Sáng/Tối
28.2/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.6/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.3°
Sáng/Tối
29.9/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.8/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.1°
Sáng/Tối
29.7/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.4°
Sáng/Tối
28.3/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.5°
Sáng/Tối
28.4/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.6°
Sáng/Tối
28.2/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.5°
Sáng/Tối
27.3/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.6°
Sáng/Tối
28.1/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.3°
Sáng/Tối
27.8/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.1°
Sáng/Tối
27.8/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.4°
Sáng/Tối
27.3/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.5°
Sáng/Tối
26.7/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27°
Sáng/Tối
27.8/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.6°
Sáng/Tối
27.6/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.9°
Sáng/Tối
26.4/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.9°
Sáng/Tối
27.8/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.9°
Sáng/Tối
27/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 34.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Thấp/Cao

26.5°/36.1°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.78 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.77