Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:21 | 08/12/2023
Mưa nhẹ 24.6°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.3°.

Thấp/Cao
24.6°/33.9°
Độ ẩm
91%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.07 km/giờ
Điểm ngưng
22.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1562.12
NH3
12.29
NO
0.14
NO2
20.91
O3
11.36
PM10
97.67
PM25
84.7
SO2
2.83

Thời tiết Huyện Châu Thành - An Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - An Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Châu Thành - An Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Châu Thành - An Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - An Giang những ngày tới