Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:13 | 16/08/2022
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Thấp/Cao
25°/31°
Độ ẩm
77%
Tầm nhìn
8.09 km
Gió
2.96 km/giờ
Điểm ngưng
24 °C
Chỉ số UV
2.48

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
333.79
NH3
2.69
NO
0.16
NO2
3.47
O3
21.1
PM10
4.7
PM25
3.35
SO2
1.18

Thời tiết Huyện Châu Thành - An Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - An Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Châu Thành - An Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Châu Thành - An Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - An Giang những ngày tới