Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:13 | 14/06/2024
Nhiều mây 28.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 31.2°.

Thấp/Cao
27.5°/37°
Độ ẩm
79%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.56 km/giờ
Điểm ngưng
24.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
377.18
NH3
5.83
NO
0.04
NO2
5.83
O3
15.02
PM10
6.88
PM25
4.21
SO2
1.43

Thời tiết Huyện Châu Thành - An Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - An Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Châu Thành - An Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Châu Thành - An Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - An Giang những ngày tới