Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:55 | 15/06/2024
Mây rải rác 28.4°

Mây rải rác

Cảm giác như 32.3°.

Thấp/Cao
26.3°/35.1°
Độ ẩm
73%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.07 km/giờ
Điểm ngưng
23.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
403.88
NH3
8.04
NO
0.02
NO2
7.28
O3
17.35
PM10
8.07
PM25
5.19
SO2
2

Thời tiết Xã Bình Long - Huyện Châu Phú theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bình Long - Huyện Châu Phú trong 12h tới

Thời tiết Xã Bình Long - Huyện Châu Phú những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Bình Long - Huyện Châu Phú những ngày tới

Lượng mưa Xã Bình Long - Huyện Châu Phú những ngày tới