Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:59 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.4°
Sáng/Tối
25.3/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.5°
Sáng/Tối
25.3/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Thấp/Cao

25.1°/30.7°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.52 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0