Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:10 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
31.2/ 26.2°
Sáng/Tối
24.2/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 26.7°
Sáng/Tối
24.2/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.4°
Sáng/Tối
24.3/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 33.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 32.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.7°
Sáng/Tối
24.8/ 31.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27°
Sáng/Tối
24.7/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 26.5°
Sáng/Tối
24.4/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.4°
Sáng/Tối
24.8/ 34.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây cụm 30.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Thấp/Cao

24.9°/33.8°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

5.57