Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:46 | 13/06/2024
Nhiều mây 29.1°

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Thấp/Cao
27°/37.4°
Độ ẩm
71%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.41 km/giờ
Điểm ngưng
24 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
427.25
NH3
2.76
NO
0.01
NO2
6.86
O3
13.41
PM10
10.6
PM25
5.76
SO2
1.22

Thời tiết Châu Đốc - An Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Châu Đốc - An Giang trong 12h tới

Thời tiết Châu Đốc - An Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Châu Đốc - An Giang những ngày tới

Lượng mưa Châu Đốc - An Giang những ngày tới