Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:53 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.2/ 25.8°
Sáng/Tối
26.1/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25.6/ 26.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 24.9°
Sáng/Tối
25/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 24.6°
Sáng/Tối
23.5/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.8/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23.1°
Sáng/Tối
24.9/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 23.7°
Sáng/Tối
23.8/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 22°
Sáng/Tối
22.8/ 28.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 27.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Thấp/Cao

24.6°/31.6°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.13 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0.94