Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:30 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.2/ 28.8°
Sáng/Tối
27.2/ 33.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.6°
Sáng/Tối
27.3/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29°
Sáng/Tối
27.5/ 33.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27°
Sáng/Tối
27.9/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.3°
Sáng/Tối
26.9/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 25.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25°
Sáng/Tối
25.9/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Thấp/Cao

27°/34.1°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.92 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0