Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:18 | 09/12/2023
Thấp/Cao
24/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.5/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.6/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.2/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.2/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.5/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.9/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Thấp/Cao

23.4°/31.2°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.7 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0