Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:18 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
26.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.2/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa

22:00

25.9°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
4.43 km/giờ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa

01:00

25.8°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
4.15 km/giờ

04:00

25.2°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.94 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.19 km/giờ

10:00

28.3°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
7.06 km/giờ

13:00

28.5°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
6.2 km/giờ

16:00

28.7°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
6.49 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.76 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
4.08 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa

01:00

25.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.02 km/giờ

04:00

25.8°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
5.06 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.64 km/giờ

10:00

25.6°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.93 km/giờ

13:00

26.1°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.33 km/giờ

16:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
6.05 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.71 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.67 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 27°
Sáng/Tối
24.2/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 25.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.73 km/giờ

04:00

24.8°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.76 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.28 km/giờ

10:00

28.8°C / 33.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
6.72 km/giờ

13:00

30.5°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
6.5 km/giờ

16:00

29.5°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
5.3 km/giờ

19:00

26.9°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.66 km/giờ

22:00

26.6°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.32 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25.1°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.75 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.03 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.49 km/giờ

10:00

28.4°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
5.27 km/giờ

13:00

29.1°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
5.74 km/giờ

16:00

29.3°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
5.5 km/giờ

19:00

26°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.15 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.8 km/giờ
Ngày/Đêm
26.3/ 24.9°
Sáng/Tối
25.8/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.94 km/giờ

04:00

24°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.91 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.51 km/giờ

10:00

26.7°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.36 km/giờ

13:00

26.1°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.29 km/giờ

16:00

26.6°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.2 km/giờ

19:00

24.7°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.72 km/giờ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 25.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Thấp/Cao

24.9°/29.8°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.86 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0