Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:38 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 25.5°
Sáng/Tối
26.4/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.1/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 24.3°
Sáng/Tối
24.9/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.7°
Sáng/Tối
25.2/ 30.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Thấp/Cao

24.2°/30.3°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.73 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0