Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:14 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 26.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 24.1°
Sáng/Tối
23.5/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Thấp/Cao

24.1°/31.2°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

7.27