Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:17 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.8°
Sáng/Tối
26.3/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.4/ 26.5°
Sáng/Tối
27.7/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 27.3°
Sáng/Tối
26.2/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.2/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.9/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.7/ 27.5°
Sáng/Tối
26.4/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 28.2°
Sáng/Tối
28.2/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27.6/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.9/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.7/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.2°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.1/ 28.7°
Sáng/Tối
27.3/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.2/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28.2/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.1/ 27.9°
Sáng/Tối
28.6/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.2°
Sáng/Tối
28.6/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 31.6°
Sáng/Tối
27.6/ 31.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:05
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:05
Thấp/Cao

25.7°/35.6°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.55 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0