Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:43 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 23.2°
Sáng/Tối
23.6/ 26.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 25.7°
Sáng/Tối
26.8/ 29.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mây cụm
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 31.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Thấp/Cao

23.6°/31.9°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

8.97