Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:22 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa nhẹ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.55 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.29 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.55 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.31 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.22 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:50
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.59 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.61 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.26 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.67 km/giờ

13:00

28°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.01 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.1 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.71 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.3 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.53 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.17 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.06 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.63 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.5 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.54 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.12 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.74 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.45 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.19 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.04 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.74 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.17 km/giờ

16:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.19 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.98 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.91 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.38 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.57 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.55 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.22 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
1.71 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.6 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.07 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
0.91 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:47
Mây rải rác

01:00

22°C / 23°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.48 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.55 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
0.28 km/giờ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

2.46 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.2