Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:08 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:54
Mưa nhẹ

13:00

30°C / 31°C
Mây thưa Mây thưa
56%
1.68 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.31 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.61 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.76 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:53
Mây rải rác

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.03 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.25 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
94%
0.94 km/giờ

10:00

30°C / 32°C
Mây rải rác Mây rải rác
54%
0.54 km/giờ

13:00

32°C / 34°C
Mây rải rác Mây rải rác
46%
1.61 km/giờ

16:00

28°C / 31°C
Mây cụm Mây cụm
68%
1.53 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.37 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:52
Mưa vừa

01:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.4 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
1.52 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
86%
1.21 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.87 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.04 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.22 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.34 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.11 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa cường độ nặng

01:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.18 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.94 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.1 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.99 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.03 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.08 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.49 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.86 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:50
Mưa cường độ nặng

01:00

21°C / 22°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.24 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.49 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.43 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.45 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.64 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.59 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.18 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.53 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Mưa cường độ nặng

01:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.48 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.59 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.46 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.26 km/giờ
Huyện Quan Sơn
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:54
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

9.74