Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:12 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 11°
Sáng/Tối
9/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 13°
Sáng/Tối
11/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
11/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
11/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:22
Mây thưa
Huyện Quan Sơn
Đã cập nhật 8 phút trước
Ít mây 11°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:20
Thấp/Cao

9°/23°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1025 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0