Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:27 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Huyện Quan Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Thấp/Cao

22°/36°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

5.11