Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:40 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
25/ 11°
Sáng/Tối
7/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
10/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Thấp/Cao

10°/29°

Độ ẩm

31%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.55 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0