Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:27 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
36.4/ 25.9°
Sáng/Tối
23.4/ 34.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.8°
Sáng/Tối
25.1/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 23.5°
Sáng/Tối
23.7/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 22.3°
Sáng/Tối
23.5/ 33.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.4/ 26.5°
Sáng/Tối
21.9/ 34.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40/ 27.6°
Sáng/Tối
24.3/ 41.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.6/ 28.1°
Sáng/Tối
25.6/ 43.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.9/ 29.3°
Sáng/Tối
26.4/ 43.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:23
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 36.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Thấp/Cao

24.1°/37°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

17.6 °C

Chỉ số UV

3.96