Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:42 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 28.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26.6/ 26.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.9°
Sáng/Tối
25.9/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.1°
Sáng/Tối
25.9/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 25°
Sáng/Tối
25.3/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 28.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27°
Sáng/Tối
25.3/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 28.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25°
Sáng/Tối
26.9/ 27.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 26.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23.7°
Sáng/Tối
26/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 23.9°
Sáng/Tối
25.9/ 26.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24°
Sáng/Tối
25.3/ 26.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 27.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.1°
Sáng/Tối
26/ 28.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 27.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 27.1°
Áp suất

998 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26/ 27.1°
Áp suất

998 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 28.7°
Áp suất

999 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 28.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 29.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.2°
Sáng/Tối
25.8/ 29.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24.4°
Sáng/Tối
25.7/ 26.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 23.6°
Sáng/Tối
23.5/ 24.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 24°
Sáng/Tối
23.5/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 26.1°
Sáng/Tối
24.6/ 27.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Thấp/Cao

23.4°/29.1°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0