Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:14 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
11/ 10°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
9/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:56
Mưa nhẹ
Huyện Quan Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 20°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:47
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0