Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:15 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 23.6°
Sáng/Tối
24.6/ 24.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 23.6°
Sáng/Tối
24.9/ 24.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.7°
Sáng/Tối
25/ 24.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.3°
Sáng/Tối
23.2/ 24.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 24.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 25.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28°
Sáng/Tối
25.4/ 28.8°
Áp suất

998 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 27.6°
Áp suất

997 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 27.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 25.7°
Sáng/Tối
26.9/ 27.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.6/ 25.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.3°
Sáng/Tối
26/ 24.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:44
Thấp/Cao

23.4°/34.2°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

9.49