Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:49 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 25°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

999 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

997 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa vừa
Huyện Quan Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Thấp/Cao

23°/37°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.16