Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:05 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
39/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:12
Thấp/Cao

22°/41°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0