Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:09 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Ít mây
Huyện Quan Sơn
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:33
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.5 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0