Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:13 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa nhẹ
Huyện Quan Sơn
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:54
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

9.85