Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:41 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
15.8/ 10.7°
Sáng/Tối
12.8/ 15.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 17.8°
Sáng/Tối
10.2/ 22.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.3/ 23.4°
Sáng/Tối
16.2/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
40.2/ 24.8°
Sáng/Tối
20.4/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 22.7°
Sáng/Tối
22.6/ 23.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.3/ 19.1°
Sáng/Tối
21/ 20.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 18.3°
Sáng/Tối
17.4/ 18.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 21.7°
Sáng/Tối
19.8/ 21.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 21.2°
Sáng/Tối
21.8/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.4/ 19.9°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 19.7°
Sáng/Tối
18.7/ 20.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 22.5°
Sáng/Tối
20.1/ 23.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.9/ 24.4°
Sáng/Tối
22.2/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.1/ 22.2°
Sáng/Tối
22.6/ 23.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.5/ 18.3°
Sáng/Tối
20.5/ 19.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:05
Thấp/Cao

10.4°/37.3°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

9.6 °C

Chỉ số UV

5.78