Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:48 | 08/02/2023
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
6.6 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
9.79 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:55
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

4.19 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0