Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:44 | 20/01/2022
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
5.33 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Huyện Quan Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:43
Thấp/Cao

14°/22°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

1.35