Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:52 | 24/02/2024
Thấp/Cao
18.8/ 18.2°
Tầm nhìn
0.19 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.1/ 18°
Tầm nhìn
0.11 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.1/ 18.8°
Tầm nhìn
0.12 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.5/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.3/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
20.1/ 20.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.8/ 19.1°
Tầm nhìn
3.8 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:03
Thấp/Cao

18.4°/26.5°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

0.18 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

19.7 °C

Chỉ số UV

0