Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:23 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

8.14 km

Gió

0.49 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0