Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:32 | 18/01/2022
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây cụm
Huyện Như Thanh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 17°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Thấp/Cao

14°/24°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0