Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:04 | 28/11/2022
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Huyện Như Thanh
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 31°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:17
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.43 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0