Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:26 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 26.6°
Sáng/Tối
27.2/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.1°
Sáng/Tối
26.4/ 26.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.7°
Sáng/Tối
26/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 29.2°
Sáng/Tối
27.8/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Thấp/Cao

25.4°/34.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0