Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:51 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa nhẹ
Huyện Như Thanh
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.06