Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:12 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:21
Mây thưa
Huyện Như Thanh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 14°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:18
Thấp/Cao

12°/24°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0