Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:07 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
22.9/ 20.4°
Sáng/Tối
19.4/ 22.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.3/ 21.3°
Sáng/Tối
20.7/ 23.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.2/ 19.2°
Sáng/Tối
21.5/ 19.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 19.6°
Sáng/Tối
19.4/ 24.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.7/ 20.2°
Sáng/Tối
18.7/ 25.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.2/ 22.4°
Sáng/Tối
20.4/ 28.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.2/ 24°
Sáng/Tối
22.1/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.7/ 24.2°
Sáng/Tối
23.4/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 23.8°
Sáng/Tối
24.1/ 27.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 22.1°
Sáng/Tối
22.9/ 27.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:20
Mây cụm
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 22.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:18
Thấp/Cao

20.8°/25.4°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.04 km/giờ

Điểm ngưng

18.9 °C

Chỉ số UV

1.64