Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:43 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 29.5°
Sáng/Tối
28.2/ 34.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 28.4°
Sáng/Tối
28.9/ 33.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 29.3°
Sáng/Tối
27.6/ 34.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 29.3°
Sáng/Tối
28.8/ 37.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 29.3°
Sáng/Tối
27.5/ 36°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.4°
Sáng/Tối
28.5/ 31.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.2°
Sáng/Tối
26.5/ 35.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.7°
Sáng/Tối
26.8/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 30.5°
Sáng/Tối
27.4/ 37.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 30.9°
Sáng/Tối
27.9/ 37°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mây rải rác
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Thấp/Cao

28.1°/36.4°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0