Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:18 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 27.9°
Sáng/Tối
25.4/ 28.8°
Áp suất

996 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 29.3°
Áp suất

996 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
25.1/ 31.7°
Áp suất

996 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.3/ 28.6°
Sáng/Tối
26.6/ 29.6°
Áp suất

998 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 27.5°
Áp suất

999 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.9°
Sáng/Tối
26.9/ 25.1°
Áp suất

997 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 26.6°
Áp suất

999 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.5°
Sáng/Tối
26.6/ 26.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28.6°
Sáng/Tối
26.4/ 29.7°
Áp suất

998 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.9/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 30.6°
Áp suất

996 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.3/ 29.5°
Sáng/Tối
28.6/ 31.4°
Áp suất

996 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.9/ 26.7°
Sáng/Tối
28.1/ 27°
Áp suất

997 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 27.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.9°
Sáng/Tối
25.1/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.4/ 28.1°
Áp suất

998 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:31
Nhiều mây
Đã cập nhật 14 phút trước
Mưa cường độ nặng 27.5°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Thấp/Cao

24.7°/37.1°

Độ ẩm

88%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0