Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:22 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.3/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
38.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.9/ 36.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.6/ 28.9°
Sáng/Tối
26.3/ 36.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.4/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 34.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
39.9/ 28.8°
Sáng/Tối
25.1/ 37.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42.3/ 29°
Sáng/Tối
28.8/ 40.2°
Áp suất

998 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.7/ 25°
Sáng/Tối
26.3/ 32.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34.5/ 27.2°
Sáng/Tối
25.7/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.1/ 28.4°
Sáng/Tối
26.4/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 33.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 24.1°
Sáng/Tối
26.9/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa vừa 26.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.7°/38.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0