Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:49 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
40/ 29°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39/ 30°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 26°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Huyện Như Thanh
Đã cập nhật 12 phút trước
Ít mây 28°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Thấp/Cao

25°/40°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0