Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:16 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
40/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 31°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Thấp/Cao

23°/40°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0