Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:12 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
21/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
14/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:54
Mưa nhẹ
Huyện Như Thanh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 21°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0