Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:21 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

11.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

16.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa vừa
Huyện Như Thanh
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0