Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:15 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24.4/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ

19:00

29.8°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.41 km/giờ

22:00

27°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.23 km/giờ
Ngày/Đêm
26.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa vừa

01:00

26.6°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.32 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.74 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.17 km/giờ

10:00

26°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.5 km/giờ

13:00

28°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.16 km/giờ

16:00

29.3°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.15 km/giờ

19:00

27.8°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.68 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.22 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 29°
Sáng/Tối
25.6/ 32.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Nhiều mây

01:00

26.4°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.74 km/giờ

04:00

26.1°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.67 km/giờ

07:00

26.8°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.56 km/giờ

10:00

27.5°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.54 km/giờ

13:00

34.8°C / 40.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
2.84 km/giờ

16:00

35°C / 41.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.74 km/giờ

19:00

29.6°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.38 km/giờ

22:00

28.2°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.67 km/giờ
Ngày/Đêm
35.4/ 30.2°
Sáng/Tối
27.2/ 34.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mây cụm

01:00

28.1°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.21 km/giờ

04:00

27.7°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.29 km/giờ

07:00

29.6°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.42 km/giờ

10:00

35°C / 41.3°C
Mây cụm Mây cụm
52%
2.71 km/giờ

13:00

39.5°C / 44.2°C
Mây cụm Mây cụm
38%
2.84 km/giờ

16:00

34.7°C / 41.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.29 km/giờ

19:00

31.4°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.5 km/giờ

22:00

30.4°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.22 km/giờ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.9°
Sáng/Tối
29.8/ 30.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ

01:00

30°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.93 km/giờ

04:00

30°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.16 km/giờ

07:00

28.2°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.1 km/giờ

10:00

29.1°C / 35.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.73 km/giờ

13:00

33.1°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.03 km/giờ

16:00

30.5°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.29 km/giờ

19:00

29.8°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.67 km/giờ

22:00

28.4°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.91 km/giờ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26.8/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa nhẹ

01:00

27.1°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.02 km/giờ

04:00

26.8°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.24 km/giờ

07:00

28.2°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.05 km/giờ

10:00

32.8°C / 40°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
0.53 km/giờ

13:00

34.1°C / 41.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
0.97 km/giờ

16:00

33°C / 39°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.16 km/giờ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 29.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Thấp/Cao

25.3°/35.3°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.31 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0.63