Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:33 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 28.8°
Sáng/Tối
29.7/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.1°
Sáng/Tối
29.7/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.1°
Sáng/Tối
28.6/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.7°
Sáng/Tối
29.6/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.3°
Sáng/Tối
29.4/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 30.4°
Sáng/Tối
29.7/ 31.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.9°
Sáng/Tối
30/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.4°
Sáng/Tối
29.3/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.1°
Sáng/Tối
28.1/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.2°
Sáng/Tối
28.5/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.2°
Sáng/Tối
28.6/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.1°
Sáng/Tối
28.1/ 29.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28°
Sáng/Tối
28.4/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29°
Sáng/Tối
28.5/ 31.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.3°
Sáng/Tối
29.4/ 31.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 30°
Sáng/Tối
28.9/ 31.6°
Áp suất

998 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.2°
Sáng/Tối
28.7/ 30.3°
Áp suất

998 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.1°
Sáng/Tối
28.3/ 30.2°
Áp suất

998 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.4°
Sáng/Tối
28.9/ 31.6°
Áp suất

999 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.1°
Sáng/Tối
29.5/ 30.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 29.3°
Sáng/Tối
29.7/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 30.8°
Sáng/Tối
28.9/ 31.4°
Áp suất

999 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.7/ 28°
Sáng/Tối
28.2/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.9/ 27.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27.1°
Sáng/Tối
26.7/ 29.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.6°
Sáng/Tối
27.8/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 27.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Thấp/Cao

25.6°/31.8°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.58 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0