Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:14 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 10°
Sáng/Tối
11/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:23
Mây cụm
Huyện Mường Lát
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:21
Thấp/Cao

14°/18°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

0.78 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0