Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:52 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 22.3°
Sáng/Tối
19.8/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ

22:00

22.6°C / 22.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.58 km/giờ
Ngày/Đêm
28.8/ 22.1°
Sáng/Tối
21.9/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa vừa

01:00

21.4°C / 22.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.63 km/giờ

04:00

21.2°C / 22.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.5 km/giờ

07:00

22.5°C / 23.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.41 km/giờ

10:00

28.7°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
0.96 km/giờ

13:00

28.2°C / 31.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
1.09 km/giờ

16:00

24.4°C / 25.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.63 km/giờ

19:00

22°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.46 km/giờ

22:00

22.4°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.33 km/giờ
Ngày/Đêm
24.4/ 23.2°
Sáng/Tối
22.1/ 26.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa nhẹ

01:00

22.7°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.93 km/giờ

04:00

22.6°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.76 km/giờ

07:00

22.5°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.65 km/giờ

10:00

23.4°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.65 km/giờ

13:00

26.3°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.4 km/giờ

16:00

27.2°C / 29.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.47 km/giờ

19:00

23.5°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.66 km/giờ

22:00

23.2°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.51 km/giờ
Ngày/Đêm
32.1/ 24.1°
Sáng/Tối
22.1/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa nhẹ

01:00

22.2°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.82 km/giờ

04:00

22.2°C / 23.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.9 km/giờ

07:00

22.4°C / 23.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.83 km/giờ

10:00

26.3°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.89 km/giờ

13:00

33.4°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
1.15 km/giờ

16:00

32.9°C / 35.9°C
Mây cụm Mây cụm
50%
1.59 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
77%
1.29 km/giờ

22:00

24.2°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.35 km/giờ
Ngày/Đêm
32.8/ 25°
Sáng/Tối
22.8/ 34.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mây cụm

01:00

23.3°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.36 km/giờ

04:00

22.6°C / 23.4°C
Mây cụm Mây cụm
91%
1.42 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.28 km/giờ

10:00

32.9°C / 34.5°C
Mây cụm Mây cụm
49%
1.69 km/giờ

13:00

34°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
43%
1.8 km/giờ

16:00

34.8°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
1.35 km/giờ

19:00

27.7°C / 29.2°C
Mây cụm Mây cụm
71%
1.24 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
78%
1.64 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 23.2°
Sáng/Tối
24.5/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa vừa

01:00

24.9°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.51 km/giờ

04:00

24.4°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.36 km/giờ

07:00

24.2°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.21 km/giờ

10:00

29.4°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.36 km/giờ

13:00

27.8°C / 29.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.64 km/giờ

16:00

29.2°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
0.92 km/giờ

19:00

24.3°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.24 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Thấp/Cao

21.7°/28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.58 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0