Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:34 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa vừa

13:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
0.74 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.07 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.11 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.93 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa cường độ nặng

01:00

21°C / 22°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.68 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.56 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.52 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.62 km/giờ

13:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.88 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.92 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.1 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.9 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.64 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.43 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.39 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.65 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.79 km/giờ

16:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.3 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.04 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.83 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.62 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.31 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.08 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.21 km/giờ

13:00

30°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
0.55 km/giờ

16:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.28 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.83 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.68 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.38 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.64 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.27 km/giờ

10:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.25 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.69 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
0.93 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.99 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.51 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.69 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.29 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.12 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.53 km/giờ
Huyện Mường Lát
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

6.95 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

10.36